”Zoals jullie
me kennen”

”In haar
eigen
woorden”

”Met een
traan
en een lach”

”Naar
mijn hart”

”Op mijn
lijf
geschreven”

Kleurjekist

Op zoek naar innovatieve ontwikkelingen willen wij bij u de ‘Kleurjekist’ introduceren.

Steeds vaker zijn families op zoek naar persoonlijke invulling, daarbij wordt door kinderen en/of kleinkinderen ook steeds vaker de uitvaartkist beschilderd of beplakt. Het is fijn om op die manier actief met het afscheid aan de slag te gaan. Iets doen…geeft houvast en kan zeer heilzaam werken, zie het citaat hieronder.

“De tekening gaf ons veel houvast en het resultaat was fantastisch. Een kist, maar vooral activiteit om nooit meer te vergeten. Het samen kleuren heeft voor mij persoonlijk enorm positief bijgedragen aan mijn rouwverwerking. Ik was er trots op zo’n belangrijk onderdeel uit te mogen hebben maken van het afscheid.”


Samen schilderen verbindt

Op basis van deze en andere ervaringen van mensen die wij hebben begeleid waren we blij verrast met deze ‘kleurplaatkist’. Om (klein)kinderen, maar zeker ook volwassenen – vrienden, broers, zussen, collega’s – op een speelse manier bij afscheid te betrekken.

Het gezamenlijk beschilderen van de uitvaartkist van een overleden dierbare werkt zeer verbindend en de gekozen illustratie biedt het nodige houvast. Zo kan iedereen mee schilderen, zonder dat er te veel van de creativiteit wordt gevraagd.

Tijdens het schilderen ontstaat ruimte voor verhalen en emoties, voor een lach en een traan, voor dierbare momenten. Zo draagt Kleurjekist bij aan het creëren van waardevolle en liefdevolle herinneringen.

De cirkel rond

Bovendien worden, voor elke geleverde Kleurjekist, 4 nieuwe bomen geplant, ter nagedachtenis aan de overledene. Zo wordt aan de natuur teruggegeven wat van haar is gevraagd. Dat maakt de cirkel rond.

Wij hebben het concept van Kleurjekist met enthousiasme opgenomen in on assortiment. Er is een keuze uit verschillende ilustraties. Wil je hierover meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De eerste Bio-afbreekbare uitvaartkist

’s Werelds eerste levende uitvaartkist, de Loop Living Cocoon. De kist is volledig afbreekbaar en zet organisch materiaal om in waardevolle voedingstoffen voor nieuwe natuur. In de kist ligt een zacht bed van mos en de kist wordt gesloten met behulp van jutte lint. Deze kist past bij uitstek goed bij iemand die de natuur wil verrijken en nieuw leven wil laten bloeien.
 

Draag u de natuur een warm hart toe, maar gaat deze ‘levende’ uitvaartkist u net een stapje te ver, dan kunt u ook kiezen voor onze Hollands Houten kist.

Bij deze kist is het hout gebruikt uit de bossen van Staatsbosbeheer, zonder dat dit ten koste gaat van de totale oppervlakte aan bos. Het hout dat wij nu oogsten, hebben wij te danken aan de generatie voor ons. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om te blijven investeren in bos voor toekomstige generaties.

Per verkochte kist ontvangt Staatsbosbeheer een bedrag waarmee zij weer zorgen voor het behoud van onze natuur.

Terugkijkend op een avond met een gouden randje

Woensdagavond was er, in De Kiem in ’s-Gravenzande, overweldigend veel animo voor de twee jaarlijks terugkerende herdenkingsavond van Horizon Uitvaartverzorging met dit jaar als thema: Ik mis je…

Er werden kaarsen aangestoken voor alle dierbare overledenen en hun namen werden genoemd. 2 Sprekers vertelden hun ontroerende verhaal, over hoe zij verder gingen na het verlies van een vader en een zoon. Dat muziek troost bied is weer eens heel duidelijk geworden. Het voltallige Westlands Mannenkoor heeft een geweldige bijdrage geleverd en de avond opgeluisterd met prachtige liederen.

Het was een avond met een gouden randje

2019 –
© Thierry Schut

2019 –
© Thierry Schut

2019 –
© Thierry Schut

Herdenkingsavond ‘Ik mis je’

Gedenken en ontmoeten…

Wij nodigen u uit voor onze herdenkingsavond op woensdag 9 oktober van 19.30 tot 21.15 uur met als thema ‘Ik mis je’. U bent vanaf 19.00 uur welkom.

Vanuit het besef dat we elkaar juist ten tijde van verlies zo hard nodig hebben, willen we een ieder die een dierbare verloren heeft uitnodigen. Tijdens onze herdenkingsavond zullen we luisteren naar het Westlands Mannenkoor, woorden van troost en herkenning en tevens noemen wij de namen van onze dierbare overledenen. Wij vernemen graag voor donderdag 3 oktober met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en welke naam u genoemd wilt hebben. Dit kunt u mailen naar info@horizonuitvaart.nl

Wij hopen u op woensdag 9 oktober te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Lilly ter Laak
Karlijn de Niet

Mag de dood nog doodgewoon zijn.

Deze zin kwam bij mij op, toen ik bij een familie aan tafel zat en de kinderen mij wat verontschuldigend aankeken, na mijn vraag wat de afscheidswensen waren.

We hadden eerst rustig kennis gemaakt en tijdens dit gesprek had ik al begrepen dat moeder een heel lieve, maar ook eenvoudige dame was geweest, die de echt belangrijke zaken in het leven op waarde wist te schatten. Na twee kopjes koffie kwamen dan toch haar wensen op tafel en die waren bescheiden. ‘Gewoon‘ een dienst vanuit de kerk met een geestelijke en na de begrafenis samenzijn met een kopje koffie en een plakje cake, want… moeder hield nu eenmaal van cake. Dit alles werd mij een beetje verontschuldigend medegedeeld.

Na een prettig eerste gesprek stond ik weer buiten en kon ik alles eens rustig overdenken. Wat jammer dat de hype van een bijzondere uitvaart waar ‘alles’ moet kunnen en ‘niets’ te gek is er voor zorgt dat mensen denken zich te moeten verontschuldigen als ze kiezen voor een – in hun ogen – ‘standaard’ afscheid.

Natuurlijk is de media hier mede debet aan, er is zoveel aandacht voor de dood, dat ik soms het idee heb dat we doorslaan naar de andere kant. Het is heel fijn dat de dood tegenwoordig bespreekbaar is en dat mensen er daardoor bij stil durven staan. Je wilt je nabestaanden inderdaad niet achterlaten met veel vragen omtrent het afscheid. Bespreekbaar maken en angst wegnemen is heel goed. Niet in de laatste plaats voor de mensen die achterblijven met een immens groot verdriet. Over dat verdriet praten helpt wel degelijk, het neemt het verdriet niet weg, maar maakt het dragelijk. In die zin is al die aandacht omtrent de dood zeker toe te juichen. Leven en dood zijn immers onherroepelijk met elkaar verbonden. Echter, hoe belangrijk zijn al de mogelijkheden die geboden worden en mogen we ook nog kiezen voor een ‘doodgewoon’ afscheid of voelen we ons dan tekortschieten. Immers, het leven van onze dierbare was en is ons zoveel waard, een mooi afscheid organiseren is alles wat ons overblijft.

Dit alles liet mij stilstaan en overwegen wat nu eigenlijk bijzonder en wat gewoon is. Natuurlijk is het mooi als je een schipper op zijn eigen boot naar zijn laatste rustplaats kan brengen. Een kist op de werkbank in de werkplaats van een timmerman tijdens het afscheid, kan zeker gepast zijn, evenals een afscheid op het strand met een ondergaande zon, omdat dat nu eenmaal de lievelingsplek was van die persoon. Afscheid met een borrel en klinken op het leven omdat je het leven mag vieren, kan heel mooi en gepast zijn, maar wat als moeder of vader altijd bescheiden en zuinig geleefd hebben? Of als een afscheid totaal onverwacht komt en de financiële middelen niet alles toelaten. Iemand moet, ook na een afscheid, weer zonder geldzorgen verder kunnen.

De dag van het afscheid van mijn familie brak aan. De pastoor had een mooi verhaal over perspectief en toekomst, een zoon wist zijn moeder zo treffend neer te zetten, dat ik het idee kreeg de dame in kwestie persoonlijk te kennen. De kleinkinderen droegen oma op de schouders de kerk uit en alle achterkleinkinderen staken een kaarsje aan voor oma.

Toen ik afscheid nam, was de familie geroerd en dankbaar omdat het een zo heel persoonlijk afscheid was geweest. Misschien is dat waar het om gaat. Het bijzondere zat in het samen danken voor het leven van moeder, het samen afscheid nemen van moeder, precies zoals zij dat gewild zou hebben. Bijzonder is voor een ieder verschillend en geheel afhankelijk van wie de overledene was en wat het leven van hem of haar ons vertellen kan.

Wij wensen iedereen een persoonlijk en daardoor bijzonder afscheid toe.