”Zoals jullie
me kennen”

”In haar
eigen
woorden”

”Met een
traan
en een lach”

”Naar
mijn hart”

”Op mijn
lijf
geschreven”

Rouwen, doe maar in je eigen tijd… Rouwverlof, onzin of noodzaak.

16 jaar was Esther toen haar moeder overleed. Het was niet onverwacht, maar luide het einde in van een zware periode. Het was ook het begin van een nieuwe periode. Een periode van rouw, maar rouwen, hoe doe je dat? Esther had al veel studiedagen gemist en besloot gehoor te geven aan haar schuldgevoel en de draad weer op te pakken. Meteen na de uitvaart ging zij weer naar school. Alsof er niets gebeurd was.

Peter en Els verloren na 26 weken zwanger te zijn geweest hun kindje en vielen keihard van de roze wolk. Geen jong leven, maar heel veel verdriet. Er was begrip van de omgeving en ook de werkgever stelde geen vragen toen zij zich ziek melde. Toch was er ook bij hen dat schuldgevoel en drie weken na de uitvaart werd het werk hervat.

Rouwen doe je in je eigen tijd, toch? Wees worden of een kind verliezen en het rouwproces dat daarbij hoort, daar koopt een werkgever niets voor. Het leven gaat verder en je kunt maar beter zo snel mogelijk op die trein die leven heet stappen. Dat is wat onze maatschappij ook verwacht. Helaas, de pijn van niet rouwen, kan je jaren later nog keihard inhalen. Verlaat rouwverdriet kan dan alsnog voor een langdurige uitval op het werk zorgen.

In ons werk, bij Horizon Uitvaartverzorging, ontmoeten wij mensen die een dierbare verliezen. Wij herkennen het einde van een vaak zware periode en zijn er aan het begin van een nieuwe. Wij vertellen dan graag over de essentie van goed rouwen en dat je dat met het ingaan van een nieuwe periode niet moet vergeten. Dat kost tijd. Tijd die wij iedereen gunnen. Dat er nu aan de kamer erkenning gevraagd wordt voor rouwende nabestaanden en er aangedrongen wordt op rouwverlof kunnen wij alleen maar toejuichen. Bij de start van een leven krijgen we in Nederland maanden de tijd om te wennen aan het nieuwe gezinslid en dat is geweldig. Als we iemand die zeer nabij is verliezen krijgen we drie dagen verlof.

Hoe geweldig zou het zijn, als je juist aan het einde van een leven met elkaar gedeeld, ook de tijd krijgt om te wennen dat je zonder diegene door moet. Voor ons is dat geen wens maar een must. Deze verlofperiode zou niet alleen voor rekening hoeven te komen van de werkgever, maar gelijk kunnen staan aan zwangerschapsverlof. Wij hebben de petitie getekend. U ook? https://rouwverlof.petities.nl/ 

 

Herdenkingsavond ‘Opstaan in gebrokenheid’

Wij nodigen u uit voor onze herdenkingsavond met als thema: ‘Opstaan in gebrokenheid’

Spreker: Peter van Uhm

Maandagavond 9 oktober 2023
19.30 tot 21.00 uur
U bent welkom vanaf 19.00 uur
‘De Kiem’, Koningin Julianaweg 91 te ‘s-Gravenzande

Vanuit het besef dat we elkaar, juist ten tijden van verlies, zo hard nodig hebben willen we eenieder die een dierbare verloren heeft uitnodigen.

Tijdens onze herdenkingsavond zullen we luisteren naar onze indrukwekkende spreker Peter van Uhm. Op 17 april 2008 werd hij geïnstalleerd als Commandant der Strijdkrachten. De volgende dag, zijn eerste werkdag, sneuvelt zijn zoon Dennis bij een aanslag in Afghanistan. Hoe hij de kracht vond weer ‘op te staan’, daarover gaat zijn aangrijpende verhaal. Tevens herdenken wij onze dierbare overledenen, door het noemen van de namen en luisteren we naar livemuziek.
U mag de naam die u genoemd wilt hebben opgeven via de mail: info@horizonuitvaart.nl

Wij vernemen graag van u of wij kunnen rekenen op uw komst en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn voor 2 oktober. Wij hopen u op maandag 9 oktober te mogen ontmoeten.

290d912955test

Kleurjekist

Op zoek naar innovatieve ontwikkelingen willen wij bij u de ‘Kleurjekist’ introduceren.

Steeds vaker zijn families op zoek naar persoonlijke invulling, daarbij wordt door kinderen en/of kleinkinderen ook steeds vaker de uitvaartkist beschilderd of beplakt. Het is fijn om op die manier actief met het afscheid aan de slag te gaan. Iets doen…geeft houvast en kan zeer heilzaam werken, zie het citaat hieronder.

“De tekening gaf ons veel houvast en het resultaat was fantastisch. Een kist, maar vooral activiteit om nooit meer te vergeten. Het samen kleuren heeft voor mij persoonlijk enorm positief bijgedragen aan mijn rouwverwerking. Ik was er trots op zo’n belangrijk onderdeel uit te mogen hebben maken van het afscheid.”


Samen schilderen verbindt

Op basis van deze en andere ervaringen van mensen die wij hebben begeleid waren we blij verrast met deze ‘kleurplaatkist’. Om (klein)kinderen, maar zeker ook volwassenen – vrienden, broers, zussen, collega’s – op een speelse manier bij afscheid te betrekken.

Het gezamenlijk beschilderen van de uitvaartkist van een overleden dierbare werkt zeer verbindend en de gekozen illustratie biedt het nodige houvast. Zo kan iedereen mee schilderen, zonder dat er te veel van de creativiteit wordt gevraagd.

Tijdens het schilderen ontstaat ruimte voor verhalen en emoties, voor een lach en een traan, voor dierbare momenten. Zo draagt Kleurjekist bij aan het creëren van waardevolle en liefdevolle herinneringen.

De cirkel rond

Bovendien worden, voor elke geleverde Kleurjekist, 4 nieuwe bomen geplant, ter nagedachtenis aan de overledene. Zo wordt aan de natuur teruggegeven wat van haar is gevraagd. Dat maakt de cirkel rond.

Wij hebben het concept van Kleurjekist met enthousiasme opgenomen in on assortiment. Er is een keuze uit verschillende ilustraties. Wil je hierover meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De eerste Bio-afbreekbare uitvaartkist

’s Werelds eerste levende uitvaartkist, de Loop Living Cocoon. De kist is volledig afbreekbaar en zet organisch materiaal om in waardevolle voedingstoffen voor nieuwe natuur. In de kist ligt een zacht bed van mos en de kist wordt gesloten met behulp van jutte lint. Deze kist past bij uitstek goed bij iemand die de natuur wil verrijken en nieuw leven wil laten bloeien.
 

Draag u de natuur een warm hart toe, maar gaat deze ‘levende’ uitvaartkist u net een stapje te ver, dan kunt u ook kiezen voor onze Hollands Houten kist.

Bij deze kist is het hout gebruikt uit de bossen van Staatsbosbeheer, zonder dat dit ten koste gaat van de totale oppervlakte aan bos. Het hout dat wij nu oogsten, hebben wij te danken aan de generatie voor ons. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om te blijven investeren in bos voor toekomstige generaties.

Per verkochte kist ontvangt Staatsbosbeheer een bedrag waarmee zij weer zorgen voor het behoud van onze natuur.

Terugkijkend op een avond met een gouden randje

Woensdagavond was er, in De Kiem in ’s-Gravenzande, overweldigend veel animo voor de twee jaarlijks terugkerende herdenkingsavond van Horizon Uitvaartverzorging met dit jaar als thema: Ik mis je…

Er werden kaarsen aangestoken voor alle dierbare overledenen en hun namen werden genoemd. 2 Sprekers vertelden hun ontroerende verhaal, over hoe zij verder gingen na het verlies van een vader en een zoon. Dat muziek troost bied is weer eens heel duidelijk geworden. Het voltallige Westlands Mannenkoor heeft een geweldige bijdrage geleverd en de avond opgeluisterd met prachtige liederen.

Het was een avond met een gouden randje

2019 –
© Thierry Schut

2019 –
© Thierry Schut

2019 –
© Thierry Schut

<script>jQuery( document ).ready(function() {jQuery("#blog a").removeAttr('href');});</script>