”Zoals jullie
me kennen”

”In haar
eigen
woorden”

”Met een
traan
en een lach”

”Naar
mijn hart”

”Op mijn
lijf
geschreven”

Uitvaartzorg met een persoonlijke benadering

Verdriet, onmacht, woede, angst. Dit kunnen emoties zijn die een rol spelen als je iemand verliest die je lief hebt. De eerste dagen na een overlijden zijn soms onwerkelijk. Het is dan prettig, als er iemand is die steun verleent bij alle zaken die geregeld moeten worden.

Warmte, zorg, aandacht, flexibiliteit en creativiteit. Voor Horizon belangrijke eigenschappen bij de begeleiding van mensen op weg naar het laatste afscheid. Dat we daarbij een persoonlijke begeleiding nastreven en dus ingaan op persoonlijke wensen, is voor ons vanzelfsprekend.

Wij geven een uitvaart vorm, zodat het een waardevolle herinnering wordt. Een uitvaart  gaat niet ‘om hoe het hoort’, maar om wat bij mensen past. Dit verschilt van mens tot mens. Ieder mens is uniek en dat dient in de uitvaart tot uitdrukking te komen.