Als Facebook het niet eenvoudiger maakt om het profiel van een overledene te verwijderen, is het aantal doden met een profiel straks groter dan het aantal levende gebruikers. Dat meldt de Telegraaf, op basis van een voorspelling van een statisticus van de universiteit van Massachusetts.

Het aantal nieuwe gebruikers van Facebook stagneert en daardoor neemt het percentage profielen van overledenen langzaam maar zeker toe. Deze voorspelling behoeft overigens wel enige nuancering.
Verwacht wordt namelijk dat dit in het jaar 2098 het geval zal zijn. Het is maar de vraag of Facebook tegen die tijd niet al lang is ingehaald door een ander sociaal medium.

www.delsolphotography.com