Feit 1:

80% van de Nederlanders vindt het belangrijk op de hoogte zijn van de laatste wensen van dierbaren, terwijl slechts 42% het belangrijk vindt om de eigen wensen vast te leggen

Feit 2:

Als we nadenken over de laatste levensfase…

…denken jongeren vooral na over wat ze nog willen meemaken.
…vinden volwassen ‘genieten in de laatste periode’ vooral belangrijk.
…geven senioren prioriteit aan ‘helderheid van geest’.

[Bron: TNS NIPO in opdracht van Agora, oktober 2015]